admin

اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

همایش آشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگیری از اختلافات

۳۲۵ نفر شرکت کننده تعداد قبولی در آزمون ۲۴۰  
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

نگرش مهندسی ارزش در طراحی منظر شهری پایدار

چکیده مهندسی ارزش یکی از تکنیک‌های مدیریتی است که با تاکید بر خلاقیت و کار تیمی و با استفاده از تجمیع تخصص‌های مختلف می‌تواند علاوه بر […]