طراحی منظر شهری

اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

نگرش مهندسی ارزش در طراحی منظر شهری پایدار

چکیده مهندسی ارزش یکی از تکنیک‌های مدیریتی است که با تاکید بر خلاقیت و کار تیمی و با استفاده از تجمیع تخصص‌های مختلف می‌تواند علاوه بر […]