مهندسی ارزش

اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

نگرش مهندسی ارزش در طراحی منظر شهری پایدار

چکیده مهندسی ارزش یکی از تکنیک‌های مدیریتی است که با تاکید بر خلاقیت و کار تیمی و با استفاده از تجمیع تخصص‌های مختلف می‌تواند علاوه بر […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی به پایان رسید